Phòng 3 Người

Chi tiết phòng

Số lượng khách tối đa 10

Tiện nghi